Studio EON

Studio EON eshte nje kompani konsulente dhe trajnimi: ne asistojme klientet tane ne pershtatjen me normativat ne fushen e antiriciklimit, privatesise, sigurise ne vendin e punes, HACCP, menaxhimin e mjedisit te mbeturinave, certifikimin e cilesise dhe ne shitjen, kolaudimin, rimbushjen dhe mirembajtjen e sistemeve te antizjarrit.

Studio jone lindi ne vitin 2008 ne Jesi(AN) te Italise nga deshira e nje grupi konsulentesh dhe profesionistesh (shqiptare dhe italiane) per ti ofruar bizneseve mbeshtetje te kujdesshme ne pershtatjen me ligjet, shpesh te nderlikuara.

Konsulentet tane, te kualifikuar dhe te perditesuar vazhdimisht, punojne me sinergji per te zgjidhur problemet me te vecanta te bizneseve.

Nga viti 2016, me aplikimin e normativave Europiane edhe ne Shqiperi, EON Impresa zgjedh te krijoje EON Group ShPK me qender ne Tirane.

Rezultatet inkurajuese te arritura ne EON Impresa kane ardhur nga aftesia e konsulenteve tane per te interpretuar realitete specifike organizative dhe duke i pershtatur me pervoje efektive me normativat referuese.

Studio Konsulente dhe Trajnimi, Certifikim Cilesie…

[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds