NDALOHEN CERTIFIKATAT ISO TË LËSHUARA NGA ENTET SHQIPTARE PËR TENDERAT EVROPIANE

Dyshimet interpretuese për një çështje shumë të debatuar u zgjidhën dhe, jo çuditërisht, u vendos me rezultatin e kundërt në shkallën e parë nga Gjykata Administrative e Venetos.

Në prokurimet publike evropiane, certifikatat ISO të lëshuara nga kompanitë jashtë BE nuk mund të përdoren më.
Seksioni i pestë i Këshillit të Shtetit Italian me vendimin e depozituar më 21 prill (Rg 5072/22, president Lotti, hartues Santini) zgjidhi dyshimet interpretuese për një çështje shumë të debatuar.

Arsyetimet

Sipas gjyqtarëve të Palazzo Spada, besueshmëria e certifikatave të lëshuara nga organet jashtë BE-së, por është përcaktuese natyra e “mbyllur” e certifikatave të cilësisë të parashikuara në kodin e prokurimit të vitit 2016.

Prokurimi i aeroportit

Çështja e zgjidhur nga Seksioni i Pestë kishte të bënte me një kontratë aeroporti për furnizimin e shërbimeve të kontrollit të hyrjes dhe daljes në një aeroport në rajonin e Venetos, në të cilën një kompani konkurrente zotëronte një “certifikim të sigurisë së informacionit ISO 27001” të lëshuar nga “subjekt i akredituar nga një organ anglez». Pika e renditjes e njohur në kushtet e tenderit për këtë kapitull specifik, i kishte dhënë kompanisë fitimin e kontratës, duke shkaktuar ankimimin e pashmangshëm të të parëve të përjashtuar.

Gjykata Administrative Rajonale e Venetos

Megjithatë, në shkallë të parë, Gjykata Administrative Rajonale e Venetos e kishte hedhur poshtë ankesën, duke vendosur se certifikimi i origjinës në Mbretërinë e Bashkuar “vazhdon të ketë vlerë pavarësisht Brexit, pasi organi akreditues është ende pjesë e sistemit rregullator evropian”. Kështu, pyetja, në pritje të gjykimit të dytë, iu referua opinionit të Europian Accreditation i cili u pyet nëse statusi i thjeshtë i anëtarit të EA kualifikohet si “organ kombëtar akreditimi» i parashikuar nga rregullorja 765/2008 për sektorë të veçantë, dhe për rrjedhojë nëse «çertifikatat e cilësisë të marra në këtë mënyrë mund të përdoren në tendera publikë». Në lidhje me pyetjen e parë, EA përjashtoi krahasueshmërinë midis subjekteve “edhe nëse janë nënshkruar marrëveshje me organe të tjera kombëtare të akreditimit të EA” dhe gjithashtu mohoi transferimin e titullit të marrë nga një “anëtar i thjeshtë” i EA-së i cili nuk është edhe një “organ kombëtar”.

Rregullorja 765/2008

Sipas rregullores 765/2008 “organi kombëtar i akreditimit është i vetmi i autorizuar në shtet për të kryer këtë aktivitet” dhe meqenëse Mbretëria e Bashkuar ka pushuar së qeni pjesë e BE-së, organi i saj i akreditimit “ka pushuar së qeni organi i parashikuar. me rregulloren 765/2008 për qëllimet e parashikuara në të”. Prandaj, certifikatat dhe raportet e lëshuara nga organet e vlerësimit të konformitetit të akredituara nga organi britanik nuk njihen më nga sistemi rregullator i BE-së që nga 1 janari 2021.

Mendimi juridik

Sipas avokatit Silvio Carloni, i cili përfaqësonte kompaninë ankuese, “ky vendim i Këshillit të Shtetit do të ketë një ndikim të rëndësishëm, pasi shumë kompani kanë përdorur deri tani certifikatat ISO të lëshuara nga kompani të akredituara nga Ukas, organi çertifikues anglez. dhe nuk do të mund ta bëjnë më. Kushdo që do të ketë këto certifikata do të duhet t’i zëvendësojë ato me të tjera të lëshuara nga kompani të akredituara nga organi evropian (Accredia, për Italinë) në mënyrë që të mund të vazhdojë marrëdhëniet me administratat publike që kanë kërkuar certifikatat”.

 

burimi: Sole24Ore[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds