IAF, Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit është shoqata mbarëbotërore e organeve të akreditimit pjesë e së cilës është dhe Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit Shqiptare, ka përfunduar krijimin e një baze të dhënash mbarëbotërore të certifikimeve të sistemeve të menaxhimit (Certifikata ISO), e cila synon të...

Vazhdon aktiviteti i Autoritetit Kombëtar Kundër Korrupsionit për zbatimin e plotë të Dosjes Virtuale të operatorit ekonomik. Me një deklaratë për shtyp të Presidentit të miratuar nga Këshilli më 20 dhjetor, Anac tregoi procedurat për verifikimin e certifikatave të cilësisë të lëshuara nga organet e...

Siç raportohet nga Wall Street Journal, EDPB ka vendosur që Meta nuk mund t'i detyrojë përdoruesit të pranojnë reklama të personalizuara. Në maj 2018, kur GDPR hyri në fuqi në BE, Meta Ireland Ltd. besonte se mund të "përpunonte" kërkesën për të marrë pëlqimin e...

65% e mbi një mijë Data Protection Officer të intervistuar në një anketë të kryer nga Observatori i Federprivacy kanë frikë se një situatë e mundshme emergjente si ato që rrjedhin nga ransomware ose shkelje të tjera të të dhënave mund të shkaktohen për shkak...

Shënim: Ajo që po ndodh në situatën e shpërthimit të listeriozës është ajo që teknikët e studios tonë përsërisin pa pushim në trajnimet që zhvillojmë në vend: Ruhuni nga subjektet që nuk kanë incidente të këtij lloji, sepse puna ka gjithmonë problematika. Kush subjekt nuk...

Komisionieri për mbrojtjen e të dhënave kroat deklaroi në një opinion këshillues se skanimi i identitetit dhe kartave bankare të punonjësve mund të mos bazohet në përputhjen me një detyrim ligjor sipas nenit 6(1)(c) të GDPR pasi asnjë ligj kombëtar nuk i kërkonte ta bënin...

[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds