IAFCERTSEARCH: AUTORITETI ITALIAN I ANTIKORRUPSIONIT DO TË VERIFIKOJË CERTIFIKATAT ISO TË PARAQITURA NE TENDERIMET PUBLIKE

Vazhdon aktiviteti i Autoritetit Kombëtar Kundër Korrupsionit për zbatimin e plotë të Dosjes Virtuale të operatorit ekonomik. Me një deklaratë për shtyp të Presidentit të miratuar nga Këshilli më 20 dhjetor, Anac tregoi procedurat për verifikimin e certifikatave të cilësisë të lëshuara nga organet e akredituara, të cilat supozohet se do të miratohen duke filluar nga 1 shtatori 2023. Ekziston një ekuivalencë e plotë midis ISO 9001/2015 të lëshuara nga Organet e akredituara nga Organet që respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare të IAF MLA dhe ato të lëshuara nga Organet e akredituara nga Organet që respektojnë marrëveshjet e EA MLA, me qëllim marrjen e certifikatës së kualifikimit për ekzekutues të punëve publike. Kjo ekuivalencë mund të konfirmohet edhe për qëllime të pjesëmarrjes në procedurat e dhënies së kontratave publike për punë, shërbime dhe mallra.

Deklarata e Presidentit nuk paraqet kërkesa të reja, por parashikon përparime në procedurat e verifikimit të certifikatave të cilësisë të lëshuara nga organe të akredituara nga organe të huaja, të cilat do të miratohen në të ardhmen e afërt. Kjo është pikërisht për të lejuar operatorët ekonomikë të organizohen në kohë, duke u siguruar që certifikimi i cilësisë i marrë nga këto organe të futet rregullisht në bazën e të dhënave të IAF.

Anac, duke vënë në dukje krijimin e fundit të një baze të dhënash globale të certifikimeve të sistemit të menaxhimit nga IAF, synon të përdorë këtë disponueshmëri duke u ofruar autoriteteve publike mundësinë e verifikimit të certifikatave të lëshuara nga organet e akredituara për sistemet e menaxhimit. Sapo të jetë e mundur ndërveprimi me bazën e të dhënave, skedari virtual i operatorit ekonomik do të lejojë verifikimin e certifikatave të lëshuara nga organet e akredituara ISO/IEC 17021-1 në IAF MLA për sistemet e menaxhimit ekskluzivisht përmes IAFCERTSEARCH. Verifikimi do të kryhet nëpërmjet përdorimit të integrimit API i cili lejon kryerjen e verifikimeve dhe marrjen e sinjalizimeve në kohë reale. Që nga ai moment, certifikatat që nuk janë të pranishme në bazën e të dhënave të IAF nuk mund të verifikohen për efekt të dhënies së certifikatës SOA dhe pjesëmarrjes në procedurat e dhënies së kontratave publike për punë, shërbime dhe furnizime të ndaluara në Itali.

Operatorët ekonomikë duhet të sigurojnë që certifikatat e lëshuara atyre nga organet e akredituara në MLA të IAF janë futur saktë në bazën e të dhënave të IAF.

Derisa të jetë i disponueshëm funksionaliteti i ri në dosjen virtuale të operatorit ekonomik, verifikimet e certifikatave në fjalë, duke përfshirë mungesën e dispozitave për revokimin, anulimin ose konfiskimin e certifikatave të sipërpërmendura, mund të kryhen nga autoritetet kontraktore dhe nga SOA. me modalitetet në përdorim aktual.

 

burimi: ANAC

IAFCERTSEARCH: https://www.iafcertsearch.org/[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds