Shpesh shohim të përdoret në formë konfuze “Certifikimi HACCP”. Rasti më i fundit është Procedura për Tenderim me nr. REF-13080-11-25-2021 "Furnizim me ushqim per mencen sociale" me autoritet kontraktues “Qendra Komunitare Shkoze Tirane”, institucion i Bashkisë Tirane, i cili në dokumentin “Për Hartimin, Argumentimin dhe Miratimin...

[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds