65% e mbi një mijë Data Protection Officer të intervistuar në një anketë të kryer nga Observatori i Federprivacy kanë frikë se një situatë e mundshme emergjente si ato që rrjedhin nga ransomware ose shkelje të tjera të të dhënave mund të shkaktohen për shkak...

Komisionieri për mbrojtjen e të dhënave kroat deklaroi në një opinion këshillues se skanimi i identitetit dhe kartave bankare të punonjësve mund të mos bazohet në përputhjen me një detyrim ligjor sipas nenit 6(1)(c) të GDPR pasi asnjë ligj kombëtar nuk i kërkonte ta bënin...

Një pyetësor i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zbuloi se 39 për qind e atyre që iu përgjigjen pyetjeve nuk dinin përcaktimin e saktë të gjithë kategorisë së të dhënave që quhen personale sensitive. Pyetësori i bërë tashmë publik...

Megjithëse privatësia është një nga pikat e forta, e nënvizuar vazhdimisht gjatë eventeve të ndryshme publike, Apple-it kësaj herë i është dashur shumë punë për të siguruar përdoruesit e saj. Kohët e fundit, Brian Krebs, një ekspert i sigurisë zbuloi se iPhone i ri 11...

[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds