TELEMARKETING AGRESIV DHE PA PËLQIMIN E PËRDORUESVE: GARANTI I PRIVATËSISË ITALIANE GJOBIT ENEL ENERGIA PËR 26.5 MILIONË EURO

Garanti për mbrojtjen e të dhënave personale ka vendosur një gjobë prej mbi 26 milionë e 500 mijë eurosh për Enel Energia për përpunim të paligjshëm të të dhënave personale të përdoruesve për qëllime telemarketingu. Përveç pagesës së gjobës, kompania do të duhet të marrë një sërë masash të diktuara nga Autoriteti për të respektuar legjislacionin kombëtar dhe evropian për mbrojtjen e të dhënave.

Dispozita vjen në fund të një aktiviteti kompleks të iniciuar nga Autoriteti pas qindra raportimeve dhe ankesave nga përdoruesit që u ankuan për marrjen, në emër dhe për llogari të Enel Energia, të thirrjeve të padëshiruara promovuese, duke përfshirë edhe ato në një disk të regjistruar paraprakisht. , vështirësi në ushtrimin e të drejtave në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe, në përgjithësi, problemet që rrjedhin nga menaxhimi i të dhënave në kontekstin e shërbimeve të furnizimit me energji, duke përfshirë trajtimet e kryera përmes zonës së rezervuar të faqes së internetit të kompanisë dhe menaxhimit të konsumit të aplikacionit (i ashtuquajturi Profilo unico).

Zyra e Garantit verifikoi se si fenomeni i telemarketingut në sektorin e energjisë, me afrimin e afatit të kalimit nga tregu i mbrojtur i energjisë elektrike dhe gazit në tregun e lirë, ka shënuar një rritje të theksuar dhe shqetësuese. Gjatë hetimit, krahas vonesës ose mospërgjigjjes ndaj kërkesave, u shfaq një fenomen kronik, intensiv dhe gjithnjë e më invaziv i thirrjeve telefonike promocionale të padëshiruara, në mungesë të pëlqimit të nevojshëm, ndaj përdoruesve të rezervuar ose përdoruesve të regjistruar në Regjistrin e kundërshtimeve. për ushtrimin e të drejtave të aksesit në të dhënat personale ose kundërshtimin e përpunimit për qëllime marketingu.

Në dritën e shkeljeve të konstatuara, Garanti i Privatësisë aplikoi një gjobë prej 26,513,977.00 €.

Autoriteti urdhëroi gjithashtu Enel Energia që të përshtasë të gjithë përpunimin e të dhënave të kryer nga rrjeti i shitjeve me metoda dhe masa të përshtatshme për të vërtetuar se aktivizimi i ofertave dhe shërbimeve dhe aktivizimi i kontratave bëhet vetëm pas kontakteve promocionale në numra. Numrat e telefonit të regjistruar dhe të regjistruar në Regjistrin e operatorëve të komunikimit (ROC).

Enel Energia do të duhet gjithashtu të zbatojë masa të mëtejshme teknike dhe organizative për të menaxhuar kërkesat për të ushtruar të drejtat e palëve të interesuara, veçanërisht të drejtën për të kundërshtuar qëllimet promovuese, në mënyrë që t’u japë reagime palëve të interesuara jo më vonë se 30 ditë nga kërkesën.

Së fundmi, Enel Energia do të duhet t’i komunikojë Autoritetit të Garantit për mbrojtjen e të dhënave personale nismat e ndërmarra për të respektuar dispozitat e masës.

 

burimi: Garanti i Privatësise italiane
përgatiti: Studio EON[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds