Një pyetësor i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zbuloi se 39 për qind e atyre që iu përgjigjen pyetjeve nuk dinin përcaktimin e saktë të gjithë kategorisë së të dhënave që quhen personale sensitive. Pyetësori i bërë tashmë publik...

Garanti për mbrojtjen e të dhënave personale ka vendosur një gjobë prej mbi 26 milionë e 500 mijë eurosh për Enel Energia për përpunim të paligjshëm të të dhënave personale të përdoruesve për qëllime telemarketingu. Përveç pagesës së gjobës, kompania do të duhet të marrë...

Jo rrallëherë procedurat që ndjek Autoriteti Kombëtar i Ushqimit lënë hapësirë për habi në sistemin e sigurisë ushqimore. Sot gjendemi përpara dy rasteve të tërheqjes nga tregu (https://aku.gov.al/aku-njoftim/) dhe bllokimit (https://aku.gov.al/16-1-2022-denoncim/) të produkteve të pasigurta për konsumatorët, por në të dy rastet e komunikuara nga institucioni...

Shpesh shohim të përdoret në formë konfuze “Certifikimi HACCP”. Rasti më i fundit është Procedura për Tenderim me nr. REF-13080-11-25-2021 "Furnizim me ushqim per mencen sociale" me autoritet kontraktues “Qendra Komunitare Shkoze Tirane”, institucion i Bashkisë Tirane, i cili në dokumentin “Për Hartimin, Argumentimin dhe Miratimin...

Kunati 74-vjeçar i Bearman, Colin Naylor, elektricisti që instaloi ndriçimin, u dënua gjithashtu me një vit: ai akuzohet se nuk ka përmbushur detyrimet sipas ligjit për shëndetin dhe sigurinë në punë. Më 11 shtator 2018, 7-vjeçari Harvey Tyrrell vdiq nga goditja e energjisë elektrike pasi preku...

[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds